Giáo trình kế toán máy

MISA thông báo nâng cấp phần mềm và cập nhật Giáo trình kế toán máy...

Xem tiếp...

Kỳ nghỉ mát hè 2019 của cán bộ giảng viên Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 12/TB-CVA ngày 05/5/2019 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Chu Văn An về "Lịch nghỉ hè năm 2019 - đợt 1"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Trường Trường Đại học Chu Văn An về vệc tổ chức nghỉ mát hè 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kỳ nghỉ mát hè 2019 tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa từ ngày...

Xem tiếp...

Đề Toán phân loại cao, thí sinh dễ kiếm điểm trên trung bình

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình. Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học....

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa kiến trúc

Khoa kiến trúc đại học Chu Văn An được thành lập từ 2006. Luôn luôn có thành tích tốt trong công tác dạy và học....

Xem tiếp...

Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo nộp học phí Hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc nộp học phí chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kỳ I , năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra năm 2015 (đợt 2)

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Chu Văn An thông báo hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1 như sau:...

Xem tiếp...

Bộ GDĐT xác nhận Đề án của Trường Đại học Chu Văn An

Bộ Giáo dục và Đào tạo Xác nhận đề án của Trường gửi kèm theo công văn số 46/CV/GH-CVA, ngày 15 tháng 4 năm 2015 đã đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành...

Xem tiếp...
  • Album Chùm ảnh Lễ Khai giảng Đại học Chu Văn An
  • Album Lễ dâng hương và trao bằng tốt nghiệp
  • Album Đêm văn nghệ hướng về miền Trung
  • Album Ảnh khởi công trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh ngày hội Kiến trúc của sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh cuộc thi Micro vàng 2010 sinh viên Đại học Chu Văn An

Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 9/29/2014 10:30:10 AM Lượt xem: 2258

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo TƯ về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), Bộ GD&ĐT hướng dẫn các sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai các hoạt động trong toàn ngành Giáo dục.

 

Kính gửi:

 

 

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng

          và trung cấp chuyên nghiệp

 

        Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai các hoạt động trong toàn ngành Giáo dục.

        I. Mục đích, yêu cầu

        1. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

       2. Gắn việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

       3. Đẩy mạnh tuyên truyền trong ngành Giáo dục về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        4. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện cụ thể.

         II. Nội dung cụ thể

        1. Tất cả các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, tập trung vào các nội dung chủ yếu:  

       - Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

        - Những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, những thời cơ và thách thức trên con đường phát triển đất nước; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới của đơn vị để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tới, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, nhà trường và cơ sở giáo dục.

       2. Sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm tìm hiểu và liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Giáo dục và công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên (HSSV) hiện nay, đặc biệt là Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  Nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường; Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/5/2014 về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

       3. Các nhà trường tổ chức chăm sóc các di tích, nhà lưu niệm ... có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức cho cán bộ, nhà giáo và HSSV tham quan, tìm hiểu tại những địa danh lịch sử cách mạng về Bác Hồ. Tổ chức lễ dâng hương, báo công tại các di tích có liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ và thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

        4. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như triển khai các nhiệm vụ của ngành.

         5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

        6. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông báo số 537/TB-BGDĐT ngày 09/7/2014 về kết luận Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo và HSSV.

        - Tiếp tục triển khai giáo dục tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhà trường.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại đây./.

website why do women cheat on husbands married cheaters
redirect open how many people cheat
wife cheaters will my wife cheat again go
my boyfriend cheated on me with my mom why do women cheat on their husbands what makes husbands cheat
my husband cheated with a man open
what to do when husband cheats click wives who cheat on husbands
wife cheat story wifes cheat why women cheat in relationships
wife cheat story women want men why women cheat in relationships
my boyfriend cheated on me with a guy tolobel.com women affair
women who cheat on husband developerstalk.com women who cheat on husbands
why husband cheat on their wife marcandela.com wifes that cheat
marriage affairs marcandela.com cheater
marriage affairs married men who cheat cheater
reasons women cheat click beautiful women cheat
why women cheat on men open married men cheat with men
dating a married woman open looking for affair
dating a married woman when your husband cheats looking for affair
dating a married woman site looking for affair
stories about sex with animals open bart simpson adult stories
put in plastic panties stories adult click stories of train sex
put in plastic panties stories adult solveit.openjive.com stories of train sex
infidelity in marriage tracyawheeler.com wife affair
free sodomy sex stories tolobel.com sex stories non fiction
hindi erotic sex stories click put in plastic panties stories adult
will my wife cheat again read why do wife cheat
wifes who cheat site women love to cheat
wifes who cheat women who cheat on their husbands women love to cheat
sex with mom stories astrobix.com preteens having sex stories
adult intimate sex stories astrobix.com sex stories older woman teenboy
adult intimate sex stories astrobix.com sex stories older woman teenboy
women cheat because go meet to cheat
women cheat because link meet to cheat
naughty adult stories allindiasweetsrestaurant.com naughty adult stories
free prescription cards anandsystems.com photo walgreens coupon code
how to get free coupons site discount coupons for prescription medications
how to get free coupons site discount coupons for prescription medications
discount card pharmacy promo code for walgreens promo codes for walgreens
discount card pharmacy blog.kartones.net promo codes for walgreens
discount card pharmacy walgreens photos coupon code promo codes for walgreens
walgreens photo coupons online promo code walgreens photo medication coupon
coupons rx open printable free coupons
coupons rx open printable free coupons
coupons for prescription drugs walgreens coupon codes for photos walgreens online photo
coupons for prescription drugs walgreens coupon codes for photos walgreens online photo
walgreens new prescription coupon nwwebdesigns.net pharmacy discount code
walgreens new prescription coupon photo coupon code walgreens pharmacy discount code
married and want to cheat fangstoptimering.dk why men cheat
tracking apps android spy mobile app free text spy app for android
cvs print allindiasweetsrestaurant.com cvs photo printing
cvs discount card allindiasweetsrestaurant.com free prescription cards
abortion in the us link how to terminate a pregnancy
why abortion is wrong prostudiousa.com when to have abortion
why abortion is wrong prostudiousa.com when to have abortion
why abortion is wrong prostudiousa.com when to have abortion
cell phone spy app blog.bjorback.com how to find a location of a cell phone
photo code walgreens read walgreens prints coupon code
free prescription cards rite aid photo coupon discount card prescription
free manufacturer coupons online coupons for walgreens rx pharmacy discount card
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
drug discount coupons blog.affordablecomfort.biz coupons viagra
priligy pill metronidazole pill tadalafil 40mg
thyroxine 100mcg keflex 250mg levitra 40mg
rifaximin pill lasix pill propranolol 20mg
rx pharmacy card onlineseoanalyzer.com coupons free printable
discount prescription card mikemaloney.net coupon for free cialis
discount prescription card click coupon for free cialis
discount prescription card mikemaloney.net coupon for free cialis
levitra 40mg open lasix 40mg
prescription drug discount cards coupons for prescription medications coupon for prescription
drug prescription card markthrice.com prescription discounts cards
viagra online coupon click drug coupons
viagra coupons printable discount prescription drug card viagra free coupon
can i take carvedilol with low bp can i take carvedilol with low bp can i take carvedilol with low bp
can i take colcrys and ibuprofen link can i take colcrys and ibuprofen
can i take nortriptyline every other night canitake.net can i take nortriptyline every other night
lisinopril and lupus symptoms site lisinopril and lupus symptoms
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
is there a generic for bystolic bystolic coupon mckesson bystolic card
canada drug pharmacy coupon outbackuav.com canada drug pharmacy coupon
drug coupons site coupons for prescription medications
doxycycline doxycycline doxycycline
doxycycline doxycycline doxycycline
metformin metformin metformin
metformin metformin metformin
progesterone progesterone progesterone
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
lisinopril lisinopril lisinopril
discount card for prescription drugs discount prescription drug cards 2015 cialis coupon
cialis.com coupon discount prescription coupons
cialis.com coupon cialis savings and coupons discount prescription coupons
online viagra bestellen http://viagrapillenkruidvat.com viagra online forum
coupon for prescription coupon for prescription cialis coupon
cialis manufacturer coupon 2016 crmsociety.com discount coupon for cialis
prescription drugs discount cards sporturfintl.com lilly cialis coupon
cialis coupons and discounts eblogin.com free prescription cards discount
canada drug pharmacy coupon blog.suntekusa.com cialis discount coupon
prescription coupons site cialis coupons and discounts
prescription coupons go cialis coupons and discounts
lilly coupons for cialis is-aber.net new prescription coupon
kamagra gold kamagra max kamagra vélemények
ibuprofen fieber site ibuprofen nebenwirkungen
maps mpass login mpay24
amoxil 500 read amoxil wiki
nexium ili emanera read nexium ili emanera
kamagra bestellen read kamagra 100mg
cialis go cialis erfahrungen
renovar carteira de motorista renova renovar carteira de motorista
voltaren retard floridafriendlyplants.com voltaren forte
inderal engorda inderal inderal similar
cordarone medicin blog.zycon.com cordarone medicin
cordarone medicin cordarone loading cordarone medicin
symbicort photo symbicort turbuhaler symbicort
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
cialis coupon westshoreprimarycare.com cialis 20mg
imodium plus imodium plus spc imodium dosage for adults
imodium para que serve imodium lingual imodium 2mg
imodium para que serve go imodium 2mg
imodium para que serve harshpande.net imodium 2mg
viagra naturel go viagra effet
kamagra 100mg kamagra wirkung kamagra oral jelly kaufen
ventolin site ventolini

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2015 Ðịa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An, khu đô thị đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên, điện thoại liên hệ (0321).3515592 – 3.515587. Phòng Ðào tạo Trường...

Quảng cáo

Quảng cáo