Giáo trình kế toán máy

MISA thông báo nâng cấp phần mềm và cập nhật Giáo trình kế toán máy...

Xem tiếp...

Kỳ nghỉ mát hè 2019 của cán bộ giảng viên Nhà trường

Căn cứ Thông báo số 12/TB-CVA ngày 05/5/2019 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Chu Văn An về "Lịch nghỉ hè năm 2019 - đợt 1"; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Trường Trường Đại học Chu Văn An về vệc tổ chức nghỉ mát hè 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Chu Văn An tổ chức kỳ nghỉ mát hè 2019 tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa từ ngày...

Xem tiếp...

Đề Toán phân loại cao, thí sinh dễ kiếm điểm trên trung bình

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành buổi thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh nhận định đề phân loại cao, dễ lấy điểm trên trung bình. Sáng mai, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học....

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa kiến trúc

Khoa kiến trúc đại học Chu Văn An được thành lập từ 2006. Luôn luôn có thành tích tốt trong công tác dạy và học....

Xem tiếp...

Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo nộp học phí Hệ chính quy học kỳ I năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo về việc nộp học phí chính quy học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thời khóa biểu học kỳ I , năm học 2015-2016

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:...

Xem tiếp...

Thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra năm 2015 (đợt 2)

Trường Đại học Chu Văn An trân trọng thông báo lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Chu Văn An như sau:...

Xem tiếp...

Hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Chu Văn An thông báo hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1 như sau:...

Xem tiếp...

Bộ GDĐT xác nhận Đề án của Trường Đại học Chu Văn An

Bộ Giáo dục và Đào tạo Xác nhận đề án của Trường gửi kèm theo công văn số 46/CV/GH-CVA, ngày 15 tháng 4 năm 2015 đã đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành...

Xem tiếp...
  • Album Chùm ảnh Lễ Khai giảng Đại học Chu Văn An
  • Album Lễ dâng hương và trao bằng tốt nghiệp
  • Album Đêm văn nghệ hướng về miền Trung
  • Album Ảnh khởi công trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh ngày hội Kiến trúc của sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Chu Văn An
  • Album Chùm ảnh cuộc thi Micro vàng 2010 sinh viên Đại học Chu Văn An

Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013

Ngày đăng: 11/28/2012 3:44:04 PM Lượt xem: 3536

Công văn số: 7735/BGDĐT-KHTC, ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc:" Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2012-2013"

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

Số: 7735/BGDĐT-KHTC

 V/v: Hướng dẫn  thực hiện quy chế  công khai năm học 2012-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


           Hà Nội, ngày 14  tháng 11 năm 2012

                                                                                                                  

                                 Kính gửi:  - Các đại học, học viện;

               -  Các trường đại học, trường cao đẳng

 

          Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2012-2013. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai.

       a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết  mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

          Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

          Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

       b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

          Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22.

          Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo biểu mẫu 23.

       c) Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi đính kèm công văn)

 

 2. Về hình thức công khai.

 Các trường thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử (website) của trường và công khai tại trường. Lưu ý các trường cập nhật thông tin mới của năm học 2012-2013.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các trường gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này (không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email: dtvan@moet.edu.vn. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2012. Điện thoại liên hệ: (04) 38694075./.

                                                                                              

Nơi nhận:                                                                                    KT. BỘ TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                                       THỨ TRƯỞNG

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, Vụ KHTC.                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                          Bùi Văn Ga

 

 

 

Nội dung các phụ  lục

 

PHỤ LỤC

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2012-2013

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai:…………………………………………………………

- Địa chỉ website:………………………………………………………………

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

 

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

 

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

 

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

 

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

 

 

4.2

Diện tích thư viện

-

 

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

 

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

 

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

 

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

 

 

6.1

Giáo sư

-

 

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

 

 

6.4

Thạc sỹ

-

 

 

6.5

Cử nhân

-

 

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

 

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

 

7.2

Học viên cao học

-

 

 

7.3

Đại học

-

 

 

7.4

Cao đẳng

-

 

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

 

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

 

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2012-2013:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Đại học

-

 

 

9.4

Cao đẳng

-

 

 

10

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

 

 

10.1

Từ ngân sách

-

 

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

 

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

 

10.4

Từ nguồn khác

-

 

 

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                      

                                                                                    ....., ngày......tháng......năm 2012

                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                 (Ký tên và đóng dấu)


 

 

 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)

                                

 

Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 7735/BGDĐT-KHTC  ngày 14  tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG B¸O

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Ngành …………………………………………………………….

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

 

 

 

 

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 

 

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

 

 

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

 

 

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)

 

 

 

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

 

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

k

I

Đại học chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình

đại trà

 

 

 

 

 

 

 

..

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

..

...

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình

tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình

giảng dạy bằng

tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

II

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình

đại trà

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2012-2013

STT

Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

 

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

 

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng  

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng  

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

 

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

 

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

 

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

1

Khoa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

3

Viện, trung tâm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

 (Tên cơ sở giáo dục)

 

 

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 7735 /BGDĐT-KHTC  ngày 14 tháng 11 năm 2012

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2011-2012

 

 

Đơn vị

Số lượng

 
 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

...

...

 

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

IV

Tổng thu năm 2011

Tỷ đồng

 

 

1

Từ Ngân sách

 

 

 

2

Từ học phí, lệ phí

 

 

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

 

4

Từ nguồn khác.

 

 

 

 

married affairs open click here
website why do women cheat on husbands married cheaters
website wives who cheat married cheaters
go read here i dreamed my husband cheated on me
redirect open how many people cheat
redirect open how many people cheat
my boyfriend cheated on me with my mom why do women cheat on their husbands what makes husbands cheat
dating for married men married men that cheat looking to cheat
my boyfriend cheated on me quotes married cheaters open
my husband cheated with a man what to do when husband cheats
what to do when husband cheats read wives who cheat on husbands
why do guys cheat do all women cheat married and want to cheat
wife cheat story women want men why women cheat in relationships
women cheat husband click reasons wives cheat on husbands
husband watches wife cheat developerstalk.com when married men cheat
married men who cheat married affairs sites how to cheat on my husband
why husband cheat on their wife cheat on husband wifes that cheat
marriage affairs married men who cheat cheater
stories explicit open sex education story
kr vijaya sex stories go sex education story
women will cheat keelingconsulting.com My wife cheated on me
dating a married woman when your husband cheats looking for affair
will my wife cheat again how to spot a cheater why do wife cheat
hindi erotic sex stories tolobel.com put in plastic panties stories adult
wifes who cheat site women love to cheat
women cheat on men tfswhisperer.com women will cheat
adult intimate sex stories astrobix.com sex stories older woman teenboy
adult intimate sex stories lesbian sex stories sex stories older woman teenboy
reasons wives cheat on husbands sigridw.com wife cheated on me
indian sex stories allindiasweetsrestaurant.com adult teacherstudent anal sex stories
naughty adult stories allindiasweetsrestaurant.com naughty adult stories
pharmacy discount card printable coupons free coupon rx
how to get free coupons site discount coupons for prescription medications
walgreens photo coupons online walgreens store medication coupon
coupons rx read printable free coupons
coupons rx inspiringmoreminds.com printable free coupons
walgreens new prescription coupon nwwebdesigns.net pharmacy discount code
husband cheated fangstoptimering.dk women cheat because
wives who cheat my boyfriend cheated on me quotes why wifes cheat
husband cheated fangstoptimering.dk women cheat because
late term abortion clinics family guy abortion episode abortion clinics in detroit
should abortion be legal should abortion be legal vacuum suction abortion
should abortion be legal should abortion be legal vacuum suction abortion
best android phone spy software android spy cam top android spy
tracking apps android xn--sorpendlerklub-sqb.dk free text spy app for android
cvs print allindiasweetsrestaurant.com cvs photo printing
abortion in the us when is it to late to have an abortion how to terminate a pregnancy
pro abortion articles pills that terminate pregnancy uterus scraping procedure
spyware cell phone site vehicle tracking device
drug prescription card cvs promo code photo cvs 20 off coupon
drug prescription card cvs discount coupons cvs 20 off coupon
cvs coupon machine this week shauneutsey.com free prescription drug cards
photo code walgreens blog.larsole.dk walgreens prints coupon code
walgreens coupon code photos click walgreens new prescription coupon
cell phone call recording floridafriendlyplants.com phone log
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
coupons for cialis carp-fishing.nl free printable cialis coupons
coupons for cialis coupon for prescription free printable cialis coupons
albuterol (salbutamol) charamin.com albuterol (salbutamol)
thyroxine 100mcg go levitra 40mg
prescription card f6finserve.com prescription discount coupon
discount prescription card mikemaloney.net coupon for free cialis
drug prescription card markthrice.com prescription discounts cards
free prescription cards link viagra coupon code
viagra online coupon click drug coupons
viagra online coupon click drug coupons
coupons for prescription medications viagra coupons free viagra trial coupon
coupons for prescription medications viagra coupons free viagra trial coupon
coupons for prescription medications viagra coupons free viagra trial coupon
can i take carvedilol with low bp link can i take carvedilol with low bp
can i take carvedilol with low bp can i take carvedilol with low bp can i take carvedilol with low bp
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin lisinopril and clindamycin
is there a generic for bystolic daliresp patient assistance bystolic card
how to get the abortion pill open abortion pill cost
facts on abortion saiftec.com partial birth abortions
drug coupons site coupons for prescription medications
drug coupons go coupons for prescription medications
drug coupons site coupons for prescription medications
the morning after pill website-knowledge.com abortion clinics in miami
doxycycline doxycycline doxycycline
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
metformin metformin metformin
sumatriptan overdose sumatriptan overdose sumatriptan overdose
sumatriptan overdose sumatriptan overdose sumatriptan overdose
sumatriptan overdose http://sumatriptannow.com/overdose sumatriptan overdose
bystolic coupons generic name for bystolic bystolic add on copay card
bystolic coupons bystolic add on copay card
online viagra bestellen viagra pillen kruidvat viagra online forum
discount drug coupon sporturfintl.com free cialis samples coupon
discount coupon for cialis eblogin.com free cialis coupons
discount coupon for cialis eblogin.com free cialis coupons
cialis coupons and discounts eblogin.com free prescription cards discount
discount drug coupon prostudiousa.com cialis savings and coupons
discount drug coupon prostudiousa.com cialis savings and coupons
ibuprofen fieber ibuprofen wirkung ibuprofen nebenwirkungen
aerius nebenwirkungen aerius dosierung aerius heuschnupfen
aerius nebenwirkungen blog.martinhey.de aerius heuschnupfen
aerius nebenwirkungen blog.martinhey.de aerius heuschnupfen
amoxil 500 link amoxil wiki
amoxil 500 read amoxil wiki
lithium bartsha.cz lithium battery
cipralex absetzen igliving.com cipralex dosierung
xarelto wirkstoff thefunnyblog.org xarelto preis
nexium ili emanera read nexium ili emanera
kamagra bestellen read kamagra 100mg
kamagra bestellen read kamagra 100mg
cialis open cialis erfahrungen
evista uso ecarlos.net evista
lexapro overdose mg lexapro alcohol lexapro side effects
cordarone medicin cordarone loading cordarone medicin
naproxen saft open naproxen ratiopharm
naproxen saft naproxen ratiopharm naproxen ratiopharm
imodium plus imodium instants melts imodium dosage for adults
imodium plus imodium plus spc imodium dosage for adults
sildenafil smpc link sildenafil smpc
imodium para que serve harshpande.net imodium 2mg
telmisartan generico go telmisartan hidroclorotiazida
cymbalta dosage for anxiety cymbalta anxiety dosage cymbalta reviews anxiety
telmisartan generico go telmisartan hidroclorotiazida
telmisartan generico open telmisartan hidroclorotiazida
naltrexone alcohol naltrexone alcoholism medication naltrexone patient information

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2015 Ðịa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Chu Văn An, khu đô thị đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên, điện thoại liên hệ (0321).3515592 – 3.515587. Phòng Ðào tạo Trường...

Quảng cáo

Quảng cáo